ŠOLA
VOŽNJE

Kako do izpita?

Pričetek tečaja CPP (Kraigherjeva ulica 4, 2230 Lenart): (lokacija)

 

– 19.02.2024 ob 16.00 uri

 

Tečaj CPP za kategorijo A:

– pokličite 

 

Tečaj za A, C, D, traja 8 učnih ur – 2 dni

Tečaj za E kategorijo in AM kategorijo traja 4 učne ure -1dan

Tečaj za B kategorijo traja 24 učnih ur – 6 dni

 

Tečaj cestno prometnih predpisov (CPP)


Velja neomejeno. Z izobraževanjem v šoli vožnje lahko pričnete, če vam ne manjka več kot 6 mesecev
do starosti predpisane za pridobitev pravice voziti motorno vozilo določene kategorije.

Predavanja izvajamo v Lenartu na Kraigherjevi ulici 4, predavanja potekajo predvidoma enkrat na mesec.
Tečaj CPP za kategorijo B traja 6 dni (4 dni oz. 16 pedagoških ur v obliki splošnega dela in 2 dni oz. 8 pedagoških ur v obliki dodatnega dela).

Pri 4 predavanjih splošnega dela lahko manjkate 1 predavanje. Prisotnost na predavanjih dodatnega dela je obvezna na vseh predavanjih.
V kolikor že imate opravljeno kategorijo AM, A1, A2, A, F ali B se vam splošni del predavanj (16 pedagoških ur) prizna, torej opravite samo
dodatna predavanja za novo kategorijo.Po opravljenem tečaju prejmete evidenčni kartonček vožnje

Zdravniško spričevalo

Velja tri leta. Pridobite ga na podlagi pregleda zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa kjerkoli v Sloveniji. Na zdravniški pregled morate prinesti vašo zdravstveno kartoteko ali izpis iz kartoteke, ki ga dobite pri vašem osebnem zdravniku.  Med drugim ga lahko opravite tudi v:

 • Zdravstvenem domu v Lenartu, Maistrova ul. 22, Lenart, naročanje na tel. (02) 729-18-56.
 • Zasebni ambulanti dr. Lovše, Ulica Roberta Kukovca 15, Maribor, naročanje na tel. (02) 3000 450
 • Doktor Zame, Kopitarjeva 2, 2000 Maribor, tel. (051)444-552, mail: narocanje@doktorzame.si.

 

Izpit iz prve pomoči

Velja neomejeno. Lahko ga opravljate na Območni organizaciji oz. združenju RDEČEGA KRIŽA kjerkoli v Sloveniji. Na tečaj prve pomoči se lahko me drugim prijavite tudi v:

 • Mariboru, Partizanska c. 15, tel. (02) 234-40-00.
 • Lenartu, Nikova ulica 9, tel. (02)720-72-72 ali 031/531376.

Republiški izpit iz cestno prometnih predpisov (cpp)

Se opravlja na Izpitnem centru za voznike motornih vozil Maribor, Cesta k Tamu 11, v Mariboru. Za opravljanje TEORETIČNEGA IZPITA na Izpitnem centru za voznike motornih vozil v Mariboru potrebujete:

 • evidenčni kartonček vožnje
 • osebno izkaznico ali potni list ali vozniško dovoljenje,
 • izkaznico o opravljenem izpitu iz prve pomoči (če že imate kakšno kategorijo – pokažete vozniško dovoljenje).
 • zdravniško spričevalo

Prijava je možna kjerkoli v Sloveniji na Upravnih enotah. Teoretični del izpita lahko opravljate na kateri koli lokaciji v Sloveniji kjer se opravljajo teoretični izpiti, vendar se morate za to lokacijo tudi prijaviti. Proste termine teoretičnih izpitov lahko pogledate na spletni strani: https://e-uprava.gov.si, zavihek: javne evidence, zavihek: prosti termini za opravljanje vozniškega izpita. Mladoletni kandidati za voznike motornih vozil, se lahko prijavijo ob spremstvu staršev.

Praktični del-vožnja z motornim vozilom

Praktični del-vožnjo lahko opravljate, ko imate opravljene vse obveznosti iz prejšnjih točk. Učitelja vožnje lahko izberete sami in se dogovorite za pričetek usposabljanja.

NA UČNE URE VOŽNJE MORATE VEDNO PRINESTI S SEBOJ:

 • Veljavno zdravniško spričevalo,
 • veljavno osebno izkaznico ali potni list,
 • evidenčni kartonček vožnje in
 • kartonček RK.

Preizkus znanja-izpitna vožnja

Se opravlja pred izpitno komisijo za voznike motornih vozil iz Maribora, ko imate zaključeno praktično usposabljanje. Na izpitno vožnjo morate prinesti: veljavno zdravniško spričevalo, osebno izkaznico ali potni list in evidenčni kartonček vožnje.

Učiteljica vožnje C, CE kategorije - SABINA ZEMLJIČ, tel. (030)300-130 

Učiteljica vožnje C, CE kategorije – SABINA ZEMLJIČ, tel. (030)300-130

Učiteljica vožnje D kategorije – SABINA ZEMLJIČ, tel. (030)300-130

Učitelji vožnje

Boris Dolenc

Učitelj vožnje AM, A1, A2, A
in B kategorije, predavatelj CPP

Vida Žinkovič

Predavateljica CPP

Nisa Zemljič

Učiteljica vožnje B, C, D, E
kategorije, predavateljica CPP

Sabina Zemljič

Učiteljica vožnje A, B, C, D, E
kategorije, predavateljica CPP

TERMINI

Dejavnost AVTOŠOLE – avtošola LEŠNIK & ZEMLJIČ z uspešno tradicijo je ena izmed najstarejših zasebnih avtošol na področju Izpitnega centra Maribor, ki izobražuje kandidate za voznike motornih koles, koles z motorjem, osebnih vozil, osebnih vozil s priklopnikom, tovornih vozil in tovornih vozil s priklopnikom. Zaposlujemo strokovno usposobljene učitelje vožnje in predavatelje CPP.

S pričetkom izobraževanja lahko začnete, če vam ne manjka več kot 6 mesecev do starosti predpisane za pridobitev pravice voziti motorno vozilo določene kategorije, razem izjem, kjer je že znižana starostna omejitev.

Izpit za traktor

Organiziramo tečaje za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. V kolikor imate opravljeno B kategorijo se lahko udeležite tečaje in tako opravite še izpit za traktor.

Termini

Pričetek: 

Ponedeljek, 19.02.2024 ob 16.00

Pričetek tečaja:

– v torek, 20.2.2024

Pričetek tečaja:

– po dogovoru

Varstvo pri delu s traktorjem in traktorskimi priključki:  

– v ponedeljek, 4.3.2024

Tečaj CPP pričetek, 19.02.2023 ob 16.00

KATEGORIJE MOTORNIH VOZIL

Spadajo lahka štirikolesa in mopedi, razen mopedov, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G. Pogoj je dopolnjena starost 15 let.

Spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125ccm in katerih moč motorja ne presega 11kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/h, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G. Pogoj je dopolnjena starost 16 let. 

Spadajo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2kW in ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo.  Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G.  Pogoj je dopolnjena starost 18 let. 

Spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa.  Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1, A2 in G.  Pogoj je dopolnjena starost 24 let ali če imate že predhodno 2 leti kategorijo A2

Spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot 8 sedežev.  Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1 in G.  Pogoj je dopolnjena starost 18 let ali 16 let (program vožnje s spremljevalcem).

Spadajo motorna vozila razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot 8 sedežev.  Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B, C1 in G. Pogoj je 21 let ali 18 če ste se vključili v program usposabljanja temeljnih poklicnih kvalifikacijah.

Spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D1, pa tudi kategorije D1E, ter v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorije DE. Dopolnjena starost 21 let .

Spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg voznikovega sedeža več kot 8 sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B, C1, C, D1, G.  Pogoj je 24 let ali 21 če ste se vključili v program usposabljanja temeljnih poklicnih kvalifikacijah.

PRIJAVI SE